Kurs i Blodspor

Blodspor

Blodspor: 

"Blodspor vil si at hunden skal følge spor etter blod. Dette kan brukes som aktivisering, men er også en konkurransegren. Blodspor er en av disiplinene for å få godkjent ettersøkshund, som er pålagt under storviltjakt, og som i tillegg brukes ved for eksempel viltpåkjørsler for å spore opp skadde dyr."

Det er gjennomført ett blodsporkurs i 2022 og det vil bli nytt helgekurs ila 2023. 

Pris: 1700,- for medlemmer, 2300,- for ikke-medlemmer.